23

Saturday, September

Blog rozrywkowy

DOCHODZENIE DO POSTAWY MIŁOŚCI STANOWCZEJ
 /  / DOCHODZENIE DO POSTAWY MIŁOŚCI STANOWCZEJ
DOCHODZENIE DO POSTAWY MIŁOŚCI STANOWCZEJ

DOCHODZENIE DO POSTAWY MIŁOŚCI STANOWCZEJ

Potrzeba miłości stanowczej objawia się bardzo wyraźnie, gdy dziecko ma półtora roku czy dwa latka. Pojawienie się u malucha niepożądanych reakcji może zbić z tropu rodzi­ców, którzy nie są na to przygotowani. Tymczasem nasze dziecko powoli przeobraża się z godnej uwielbienia, choć wy­magającej kruszyny w ruchliwy czołg na nogach.

Musimy przestawić się na inne tory. Dla rodziców miłość stanowcza oznacza też uświadomienie sobie, że po tym, jak przez osiemnaście pierwszych miesięcy nieustannie uszczęśli­wialiśmy nasze dziecko, następuje nagle całkowity zwrot sytu­acji. Jeśli chcemy rzetelnie wykonać swe zadanie, teraz musi­my być dla malca trochę nieprzyjemni, nawet kilka razy dzien­nie, choć każdorazowo tylko na kilka minut.

Zazwyczaj dziecko samo ?dopomoże” nam w tym, wy­bierając czynności zupełnie nie dające się zignorować, jak na przykład wyrzucanie zawartości lodówki na podłogę czy wchodzenie do doniczek z kwiatami.

Taka sytuacja wymaga przede wszystkim stanowczości na zewnątrz i spokoju wewnątrz. Nie pozwólmy dzieciom my­śleć, że są słodkie, gdy broją i nie słuchają nas. Potrwa kilka tygodni, zanim sprawy ułożą się właściwie. Zniżmy głos, zrób­my poważną minę i uwierzmy, że wprowadzanie pewnego rygoru wychowawczego pozwoli dzieciom nauczyć się wielu rzeczy.

Podczas gdy miłość łagodna otwiera serce dziecka, mi­łość stanowcza nadaje mu wyrazistości i hartu. Dzięki niej dzieci w miarę dorastania stają się również silne i wyra­ziste wobec otaczającego je świata.

About the author:

Related posts