23

Saturday, September

Blog rozrywkowy

DZIECI PRZEDSZKOLNE ORAZ DZIECI STARSZE
 /  / DZIECI PRZEDSZKOLNE ORAZ DZIECI STARSZE
DZIECI PRZEDSZKOLNE ORAZ DZIECI STARSZE

DZIECI PRZEDSZKOLNE ORAZ DZIECI STARSZE

DZIECI PRZEDSZKOLNE ORAZ DZIECI STARSZE

W miarę jak dzieci wchodzą w wiek przedszkolny, nie bę­dziemy zmuszeni aż tak często korzystać z metody ?stań i za­stanów się” (Bogu dzięki). Z reguły dzieci w tym wieku, oczy­wiście przy pomocy rodziców, są w stanie ?uporać się” ze spra­wą. Należy wysłuchać wersji wydarzeń przedstawionej przez dziecko, aby dowiedzieć się, co ono odczuwało lub co chcia­ło osiągnąć, czego było mu brak. Całkiem możliwe, że wyja­śnienie będzie zasadne. Jeśli dziecko potrafi udzielić dobrego wyjaśnienia, to oczywiście nie należy zmuszać go do robienia czegokolwiek tylko dlatego, że chcemy odegrać rolę ?zwycięz­cy”. Najczęściej będziemy zmuszeni korzystać z metody ?stań i zastanów się” tylko wobec dziecka, które jest ?bezmyślne” i naprawdę nic do niego nie dociera. Zawsze jednak należy dowiedzieć się od dziecka, co w danej chwili czuło (zapytaj­my dziecko o odczucia, które doprowadziły do niepożądanej sytuacji), i wykorzystać miłość stanowczą w rozumny sposób, tak aby maluch wiedział, że naprawdę chcemy mu pomóc, a nie tylko go prześladować.

About the author:

Related posts